Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Jak na dłoni - Blog Jacka Żakowskiego Jak na dłoni - Blog Jacka Żakowskiego Jak na dłoni - Blog Jacka Żakowskiego

Pół wieku pod włos

Odejście Jerzego Turowicza, jednej z największych postaci polskiej kultury tego stulecia, skłania do rekapitulacji i bliższego poznania losów jego najważniejszego dzieła – „Tygodnika Powszechnego”. Jacek Żakowski najwięcej miejsca poświęca okresowi najtrudniejszemu – do roku 1989 – kiedy samo ukazywanie się niezależnego katolickiego Tygodnika było rzeczywiście działalnością pod włos i absolutnym ewenementem na obszarze pomiędzy Łabą i Władywostokiem. Losy pisma i całego skupionego wokół niego środowiska zbiegają się wielokrotnie z kluczowymi momentami powojennej historii Polski, stają się także okazją do przytoczenia wielu ciekawych faktów i anegdot oraz nakreślenia malowniczych portretów związanych z Tygodnikiem ludzi, którzy w tej historii, a także w naszym życiu kulturalnym i umysłowym odegrali znaczące role.Pół wieku pod włos„Pół wieku pod włos”, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999, s. 165.