Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Jak na dłoni - Blog Jacka Żakowskiego Jak na dłoni - Blog Jacka Żakowskiego Jak na dłoni - Blog Jacka Żakowskiego

Geremek opowiada, Żakowski pyta

W tym obszernym wywiadzie o kulisach obalania komunizmu w Polsce, szczegółach obrad „okrągłego stołu” i spotkań w Magdalence, pierwszych, trudnych dniach niepodległości, opowiada sam Bronisław Geremek – człowiek, który był najważniejszym politycznym architektem tych wydarzeń. Jego rozmówca, Jacek Żakowski, był wówczas sekretarzem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego i jednym z najbliższych współpracowników Profesora. Pierwsze wydanie książki ukazało się w 1990 roku. Obecne jest wydaniem II, rozszerzonym o przedmowę T.G. Asha, historyczne przypisy, kalendarium ówczesnych wydarzeń w Polsce i na świecie, a także osobiste posłowie Jacka Żakowskiego, tłumaczącego okoliczności powstania książki.Geremek opowiada, Żakowski pyta„Geremek opowiada, Żakowski pyta”, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2008, s. 440.